Webbplats Katalog över valideringsmetoder

En informationskälla om utvalda metoder för validering av inlärningsresultat.

Läs mer

Mål

Att skapa en webbplats som innehåller en katalog över metoder som används för att validera inlärningsresultat.

Beskrivning

Katalog över valideringsmetoder är ett verktyg som stödjer utformning och förbättring av validering av inlärningsresultat som erhållits utanför det formella utbildningssystemet.

Utmaning

Att skapa grafisk design av en webbplats som innehåller infografik och interaktiva element.

Se även