E-faktureringsplattform

En plattform som kan användas för att skicka fakturor och andra dokument elektroniskt.

Läs mer

Mål

Att byta ut hantering av pappersdokument mot elektronisk dokumenthantering för att spara tid och pengar och kunna kontrollera dokumentstatus.

Beskrivning

En central plattform som används för att hantera och dokumentera genomförandeprocessen av upphandlande myndigheter och leverantörer till offentlig sektor efter slutförd upphandling.

Utmaning

Att skapa en plattform som kan hanteras intuitivt och som förbättrar användarens dagliga arbete, anpassa den till standarden Open PEPPOL och skapa ett universellt API-gränssnitt.

Se även