Polska trafiksäkerhetsobservatoriet

Ett system som samlar in uppgifter om olyckor och kollisioner samt trafik på nationella och lokala vägar.

Läs mer

Mål

Att utveckla ett system där uppgifter om olyckor och kollisioner samt trafik på nationella och lokala vägar är tillgängliga för alla.

Beskrivning

Systemet kan användas för att skaffa sig kunskap om frågor som rör trfiksäkerhet och det aktuella läget i trafiken i Polen.

Utmaning

24-timmarsövervakning av serverrummet på Institutet för biltransporter, utveckling av ett varningssystem, automatisering av alla administrativa processer.

Se även