Vårt team

Vi startade vår verksamhet 2015. Efter bara några få år har vi nästan hundra medarbetare som har delats in i specialiserade team. Varje team ansvarar för ett visst verksamhetsområde inom ramen för våra projekt. Trots vår organisatoriska indelning arbetar vi fortfarande tillsammans genom att rådfråga varandra och lära sig av varandras erfarenheter. Tillsammans känner vi oss ännu starkare.

Läs mer

STYRELSE

De är de som bevakar all vår verksamhet och beslutar om företagets strategi. De är inte bara utmärkta ledare utan även framför allt IT-fackmän, vilket innebär mycket goda relationer med personalen – de förstår vårt arbete och ser till att vi kan utveckla våra kvalifikationer.  

”Vi har skapat ett fantastiskt team. Att arbeta med dessa människor är ett stort nöje”.  

Piotr Żurawlow

STYRELSEORDFÖRANDE

PROJEKTLEDNINGSTEAMET

En grupp energiska människor för vilka kontakt med kunden är vardagen. Projektledare samordnar samarbete mellan kunden och produktionsteamen. De står i skottlinjen, även om det knappt händer att någon skjuter på dem. Förmodligen därför att deras kunskap och erfarenhet gör att de kan skapa ett riktigt bra samarbete. Säljare ansvarar i sin tur för att utarbeta erbjudanden, föra affärsförhandlingar och se till att allt är perfekt in i minsta detalj. Detta är en grupp som består av de absolut bästa.

“Varje ny kund är värdefull för oss och vi ser till att varje möte med oss är början på samarbete. Detta arbete innebär en stor utmning. Jag är glad över att jag arbetar med de bästa”.

Marcin

CHEF FÖR PROJEKTLEDNINGSBYRÅN

OPERATIVA TEAMET

Definitivt det mest kvinnliga teamet i vårt företag. Teamet arbetar i nära samarbete med styrelsen som anförtrott dem tillsyn inom många viktiga verksamhetsområden. Det är här all dokumentation relaterad till projekt, anbud och utbildning utarbetas. Tjejerna vakar över HR-frågor från rekryteringsögonblicket, genom anställning fram till introduktionen i teamet. De ansvarar också för marknadsföring som omfattar både publicering av inlägg på sociala medier och anordnande av olika typer av företagsevenemang och konferenser.

“Jag har upplevt många gånger att ingenting är omöjligt för oss. Frekvent brainstorming resulterar alltid i den bästa lösningen”.

Teresa

DRIFTCHEF

ANALYTIKER OCH DESIGNERS

Stora begåvningar som försöker se allt ur kundens synsätt och verkligen förstå kundens behov. Utan deras kunskaper och färdigheter skulle det vara svårt för oss att skapa rätt produkt, därför är deras tillförlitlighet och vaksamhet på vad kunden säger, avgörande för oss innan produktionsfasen påbörjas. Analytiker skapar funktions- och affärskoncept. Designers skapar IT-system och övervakar implementeringen av dessa samt ser till att dessa överensstämmer med antagandena.

“Ibland är det jobbigt. Vi ställer höga krav på varandra. Men när vi ser effekterna av vårt arbete, så vet vi att det var värt det”.

Anna

HUVUDANALYTIKER

TEAM FÖR TEKNISKT STÖD

Testare, implementatörer och helpdesk-konsulter är en stark grupp av "allvetare". De är först att verifiera att lösningar som vi erbjuder är felfria. När allt är felfritt, går implementeringsspecialister fram. De är en kunskapsgruva om hur våra lösningar fungerar och samtidigt den första informationskällan om åsikter om implementerade produkter. Helpdesk-konsulter är de som löser våra kunders problem. Alla som behöver hjälp med att hantera de lösningar vi erbjuder kan få stöd från dem.

“Kunden förväntar sig min hjälp. Jag kan inte tänka mig att inte kunna leverera den hjälpen”.

Przemek

TEAMLEDARE FÖR TEKNISKT STÖD

TEAM AV PROGRAMMERARE OCH ADMINISTRATÖRER

Den svåraste kampen utkämpas ofta om dem. Vi har ett fantastiskt team av tiotals programmerare med nyckelkompetenser för att genomföra IT-projekt som har en passion för sitt arbete. Vi har upptäckt många gånger att atmosfären och arbetsmiljön är avgörande för deras engagemang i projektet. De hjälper oss att skapa produkter som är snygga och funktionella.

“Jag får ofta nya jobberbjudanden. Men jag har det bra här. Så enkelt är det”.

Piotr

TEAMLEDARE

Certifieringar