Storfamilj kort

Ett system med rabatter och avdrag som riktas till storfamiljer.

Läs mer

Mål

Att skapa och upprätthålla ett IT-system som kan användas för att hantera ansökningar om Storfamilj kort och behandla avtal som tecknas med programpartner som stödjer stora familjer.

Beskrivning

Storfamilj kort är ett landsomfattande system med rabatter och avdrag som riktas till stora familjer i Polen. För närvrande drar över 2,7 miljoner människor nytta av programmet. Kortet accepteras på över 22 000 försäljningsställen i hela Polen.

Utmaning

Att modernisera systemet på grund av det ständigt växande antalet förmånstagare och programpartner, anpassa appen efter föränderliga lagar och hantera ärenden via Service Desk för både kontor som handlägger ansökningar och organisationer som betjänar programpartner.

Se även