Vertikal portal för offentliga arbetsförmedlingar

En informationstjänst på internet avsedd för offentliga arbetsförmedlingar, dvs. arbetsförmedlingskontor i distrikten och vojvodskapen.

Läs mer

Mål

Standardisering av webbplatser (informationstjänster) på alla arbetsförmedlingskontor i Polen när det gäller grafiskt utseende och typ av innehåll som placeras där enligt WCAG 2.0-riktlinjerna.

Beskrivning

En informationstjänst där ministeriet för familj, arbetsmarknad och socialpolitik samt arbetsförmedlingskontor i distrikten och vojvodskapen publicerar information riktad till arbetslösa och arbetssökande samt arbetsgivare.

Utmaning

Att planera implementeringar så att ett stort antal kontor (350) stöds under avtalstiden.

Se även