Anställning av utlänningar

En app som stödjer arbetsgivare vid anställning av arbetskraft från utlandet.

Läs mer

Mål

Att skapa en app som ska stödja och effektivisera processen för anställning av utländsk arbetskraft.

Beskrivning

Appen kan användas för att lämna in en ansökan av en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft. Cirka 60 000 ansökningar mottages och cirka 420 000 beslut utfärdas via appen per år.

Utmaning

Appen kan användas för att lämna in en ansökan av en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft. Cirka 60 000 ansökningar mottages och cirka 420 000 beslut utfärdas via appen per år.

Se även