eZLA

Ett verktyg som används för att utfärda elektroniska läkarintyg.

Läs mer

Mål

Att skapa ett sådant system som hanterar alla affärsfall som krävs av den polska försäkringskassan ZUS.

Beskrivning

Vår egenutvecklade lösning utarbetad med beaktande av alla rättsliga och funktionella krav som används för att utfärda elektroniska läkarintyg.

Utmaning

Att designa och skapa ett gränssnitt som är begränsat till minsta möjliga antal klick.

Se även