PUE ZUS

E-tjänsteplattform till den polska försäkringskassan ZUS.

Läs mer

Mål

Att ge kunden hos den polska försäkringskassan ZUS tillgång till sina uppgifter som försäkrad, förmånstagare och avgiftsskyldig; ge läkarna tillgång till ett gränssnitt som effektiviserar utfärdandet av läkarintyg för sjukskrivning.

Beskrivning

En plattform som användaren kan använda för att sköta många ärenden som gäller social- och sjukförsäkring och kontrolla sin försäkringshistorik utan att lämna hemmet.

Utmaning

Att säkerställa en stabil och tillförlitlig drift av systemet som ger möjlighet till problemfritt utfärdande av sjukintyg samtidigt som tjänster tillhandahålls till plattformens användare.

Se även