EURES

En informationstjänst som presenterar verksamhet inom EURES, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, i Polen.

Läs mer

Mål

Att anpassa funktionalitet och grafiskt utseende efter behoven hos personer som riskerar att hamna i en digital klyfta (t.ex. funktionshindrade eller äldre som använder mobila enheter).

Beskrivning

EURES tillhandahåller arbetsförmedlingstjänster inom EU och informationstjänster om levnads- och arbetsvillkor i EU:s och EFTA:s medlemsstater.

Utmaning

Att uppfylla WCAG 2.0-riktlinjerna på AA-nivå, användarorienterad design – User experience (UX).

Se även