EMP@TIA

Ett system som användaren kan använda för att dra nytta av det stöd som erbjuds av berörda institutioner.

Läs mer

Mål

Ett system som användaren kan använda för att dra nytta av det stöd som erbjuds av berörda institutioner.

Beskrivning

Webbplatsen Emp@tia betjänar 3 miljoner användare. Den riktar sig framför allt till personer och familjer som söker statligt stöd och personalen på institutioner som tillhandahåller detta stöd. Systemet är integrerat med domänerna hos den polska försäkringskassan ZUS, banker, finansministeriet, stadskontor, församlingar och distriktskontor.

Utmaning

Att på mycket kort tid skapa en ny modul för hantering av föräldraförmåner i programmet "Familj 500+" som kan användas för att lämna in en ansökan om utbetalning av förmånen på det bekvämaste sättet för medborgaren: via plattformen, internetbanken eller personligen till kontoret.

Se även