Datalager för den polska försäkringskassan ZUS

Ett MIS system (Management Information System) som samlar in data från alla avdelningar, tillhandahåller ledningsanalyser och rapporter.

Läs mer

Mål

Att skapa ett verktyg som kan användas för att göra valfria analyser av data som samlas in i systemen hos den största försäkringsgivaren i Polen – ZUS.

Beskrivning

Ett MIS system (Management Information System) som samlar in data från alla avdelningar och tillhandahåller ledningsanalyser och rapporter. Datalager för den polska försäkringskassan ZUS är ett viktigt IT-element i utvecklingsstrategin för försäkringskassan.

Utmaning

Att skapa testscenarier, utföra automatiska tester och utveckla en effektiv process för felrapportering, vilket inkluderar Service Desk för tekniskt stöd 365/7/24.

Se även