Garden Design 3D

En 3D-app för trädgårdsdesign

Läs mer

Mål

Målet var att skapa en prototyp av en app för trädgårdsdesign.

Beskrivning

Skapa en prototyp av en Garden Design 3D app som är avsedd för användare med passion för trädgårdsarbete. Appen kan användas av slutanvändaren för att planera/designa sin framtida trädgård.

Utmaning

Det svenska Software House var kund, hela projektet genomfördes på distans baserat på Agile-metoden (SCRUM).

Se även